Alp Sinan Ertürk
 


YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

KURUMSALLAŞMA VE YÖNETİM

Şirketinizi geliştirmek, verim ve karlılığını yükseltmek, rekabetçi bir yapıya kavuştumak için herzaman yanınızdayız.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE TEMEL DEĞERLER 

Eşitlik ;

Şirket Yönetiminin tüm faaliyetlerinde, pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmasını ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini ifade eder.

Şeffaflık; 

Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında doğru, eksiksiz anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duryulması.

Hesap verebilirlik;

Yönetim Kurulu üyelerinin esas itibariyle Anonim Şirket tüzel kişiliğini ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğunu,

Sorumluluk;

Şirket yönetiminin Anonim Şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğu ve bunun denetlenmesini ifade eder.