Alp Sinan Ertürk
 


Kamu ve müşterilerimizin yüksek hizmet kalitesi beklediğinin ve itibarımızın sunduğumuz hizmetin kalitesine bağlı olduğunun bilincindeyiz.