Alp Sinan Ertürk
 


TMS/TFRS

 

Neden UFRS ? (TMS/TFRS)

Son yıllarda giderek artan uluslararası yatırımlar ve şeffaf sermaye piyasalarının etkisi ile beraber tüm dünyada kullanılmak üzere evrensel finansal raporlama gereksinimlerinin doğal sonucu ülkemize de yansımış bulunmakta. Türkiye’ye doğrudan gelen yabancı yatırım geçmişle kıyaslanamayacak düzeyde.
 
Benzer bir şekilde Türk şirketlerin yurtdışı yatırımları gittikçe artıyor. Türk şirketler artık giderek birer bölgesel güç olma yolunda ilerliyor.

Ülkemizdeki gündeme bakarsak, yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu ("TTK")  ile beraber, gerek anonim gerekse limited ortaklıklar için finansal tabloların Türk Muhasebe Standartları’na (“TMS”) göre hazırlanması artık zorunlu. TMS, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (“UFRS”) Türkçe çevirisidir. TTK ile, finansal raporlama ve muhasebe alanında tekdüze ve ortak bir disiplin oluşturarak finansal tabloların uluslararası pazarda kabul edilmesi ve Türk şirketlerin dış pazarda rekabet avantajı kazanması amaçlanmakta. Bütün bunları gözönünde bulundurursak tüm yollar UFRS’ye çıkıyor.   

http://www.kgk.gov.tr/content_detail-208-677-tms-tfrs-2013-seti-(guncellenmis-ve-yururlukte-olan-halleriyle).html