Alp Sinan Ertürk
 


REVİZYON

 Revizyon işlemi genel olarak geçmişte yapılan kayıtların incelenmesidir. Vergi Revizyonu ise, geçmişteki işletme faaliyetlerinin muhasebe kayıtlarına hatasız, hilesiz ve kanuni ölçülere uygun aktarılıp aktarılmadığını, muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini uygunluğunun kontrolünü sağlamak, bu kontröl sonucunda mevzuata ve muhasebe kayıtlarına uygun olmayan beyanların düzeltilmesi süreci ve işlemidir.

Firmamızdan Revizyon hizmeti alarak, işletmenizin karlılık ve verimliliği artırabilir, olası inceleme sonucunda muhatap olacağınız vergi cezalarından kurtulabilirsiniz