Alp Sinan Ertürk
 


İÇ KONTROL

İÇ KONTROL

Bir Şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla, şirket yönetimi tarafından belirlenmiş tüm politika ve prosedürleri ifade eder.

İç Kontrolün amacı ?

Yönetim politikasına bağlılık, işletme varlıklarının korunması, yolsuzluk ve hataların önlenmesi ve tespit edilmesi, Muhasebe kayıtlarının doğruluğu ve güvenilirliğinin sağlanması ve mali raporların doğru ve zamanında hazırlanması gibi şirketin verimliliğini artıracak yöntemleri ve prosedürleri kapsamaktadır.

İç kontrol sisetmi ile işletme çalışanlarının hata ve hile yapmak risklerini ortadan kaldırma, işlemlerin belirli bir prosedür kapsamında işleyişini sağlamak, kısaca şikrketin karlılık ve verimliliğini yükseltme amaçlanmaktadır.

İyi bir iç kontrol sistemi ile  şirketinizi   kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalarını sağlayabilirsiniz.