Alp Sinan Ertürk
 


EĞİTİM

"Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz"

İşletmelerin Muhasbe sistemi alt yapısını oluşturma,finansal yapısının güçlendirme, güncel konular ile ilgili  

Eğitim Hizmeti vermekteyiz.

Başlıca Eğitim Alanlarımız;

* Mahalli İdarelerde Muhasbe Sistemleri

* TMS/TFRS (Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartrları)

* Maliyet ve Yönetim Muhasebe Sistemleri

* Personel ve Bordrolama

* Kurumsal Yönetim, İç Kontrol Sistemleri Kurulumu ve İşleyişi

* Kosgeb destekli Girişimcilik kursu

Firmaların ihtiyacına göre eğitim proğramları düzenleyebilmekteyiz.