Alp Sinan Ertürk
 


DÜRÜSTLÜK

Her zaman doğru olanı yapmaya çalışırız, gerek iş gerekse kişisel ilişkilerimizde dürüst, güvenilir, açık sözlü ve samimiyiz. Ticari hırslarımız hiç bir zaman profesyonel ve etik sorumluluklarımızın önüne geçemez.

HİZMET KALİTESİ

Kamu ve müşterilerimizin yüksek hizmet kalitesi beklediğinin ve itibarımızın sunduğumuz hzimetin kalitesine bağlı olduğunun bilincindeyiz. Her çalışanımız profesyonel hizmet kalitesinden sorumludur.

BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK

Müşterilerimiz için gerçekleştirdiğimiz çalışmalardaki politikamız; dürüst, samimi ve bağımsız olmaktır. Önyargı ve çıkar çatışmalarının profesyonel kararlarımızı etkilemesine izin vermeyiz.

REKABET

İtibarımızı zedeleyeceğini düşündüğümüz herhangi bir rekabete girmeyiz. Yasadışı, aldatıcı veya uygunsuz şekilde rekabetçi bilgi toplanması girişimine göz yummayız.

KAYITLARIN DOĞRULUĞU VE YÖNETİMİ

Kayıtların doğru ve tam olması; tüm düzenleyicilere, vergi kanunlarına ve finansal raporlama gerekliliklerine uyum açısından olduğu kadar müşterilerimize yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz açısından da önemlidir.

BAĞIMSIZLIK

Ertürk Bağımsız Denetim & Mali Müşavirlik olarak, Profesyonel bağımsızlık gerekliliklerine ilişkin tüm kanun ve kurallara uymaktayız. Müşterilerimizle bağımsızlığımıza zarar verecek herhangi bir iş ilişkisi kurmayız.