Alp Sinan Ertürk
 


KONKORDATO DANIŞMANLIĞI

Mali açıdan zor durumda olan Firmalara Konkordato Ön Proje Hazırlanması konusunda Danışmanlık Hizmeti vermeteyiz. 

 

 

BİLİRKİŞİLİK

ANKARA BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞINCA,  SERMAYE PİYASASI - DENETİM - İŞ HUKUKU VE ŞİRKETLER HUKUKU ALANLARINDA GÖREV YAPMAK ÜZERE BİLİRKİŞİ OLARAK ATANMIŞ BULUNMAKTAYIZ.   

 

REVİZYON

 Revizyon işlemi genel olarak geçmişte yapılan kayıtların incelenmesidir. Vergi Revizyonu ise, geçmişteki işletme faaliyetlerinin muhasebe kayıtlarına hatasız, hilesiz ve kanuni ölçülere uygun aktarılıp aktarılmadığını, muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini uygunluğunun kontrolünü sağlamak, bu kontröl sonucunda mevzuata ve muhasebe kayıtlarına uygun olmayan beyanların düzeltilmesi süreci ve

 

EĞİTİM

"Biliyoruz, uyguluyoruz, öğretiyoruz"

İşletmelerin Muhasbe sistemi alt yapısını oluşturma,finansal yapısının güçlendirme, güncel konular ile ilgili  

Eğitim Hizmeti vermekteyiz.

Başlıca Eğitim Alanlarımız;

* Mahalli İdarelerde Muhasbe Sistemleri

* TMS/TFRS (Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartrları)

* Maliyet ve Yönetim Muhasebe Sistemleri

* Personel ve Bordrolama

* Kurumsal Yönetim, İç Kontrol Sistemleri Kurulumu ve İşleyişi

* Kosgeb destekli Girişimcilik kursu

Firmaların ihtiyacına göre eğitim proğramları

 

TMS/TFRS

 

Neden UFRS ? (TMS/TFRS)

Son yıllarda giderek artan uluslararası yatırımlar ve şeffaf sermaye piyasalarının etkisi ile beraber tüm dünyada kullanılmak üzere evrensel finansal raporlama gereksinimlerinin doğal sonucu ülkemize de yansımış bulunmakta. Türkiye’ye doğrudan gelen yabancı yatırım geçmişle kıyaslanamayacak düzeyde.
 
Benzer bir şekilde Türk şirketlerin yurtdışı yatırımları gittikçe artıyor. Türk şirketler artık giderek birer bölgesel güç olma yolunda ilerliyor.

Ülkemizdeki gündeme bakarsak, yürürlüğe giren Türk Ticaret

 

İÇ KONTROL

İÇ KONTROL

Bir Şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla, şirket yönetimi tarafından belirlenmiş tüm politika ve prosedürleri ifade eder.

İç Kontrolün amacı ?

Yönetim politikasına bağlılık, işletme varlıklarının korunması, yolsuzluk ve hataların önlenmesi ve tespit

 

VERGİ VE MALİ HUKUK

Küreselleşen dünyada gün geçtikçe karmaşık hale gelen vergi mevzuatına hakim ve son değişiklikleri yakından takip eden uzman personelimiz ile müşterilerimize sahip oldukları kaynakları verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri adına en üst düzeyde destek sağlamaktayız.  

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

- Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı

- Vergi Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri

- Bireysel Vergi Danışmanlığı

- Yatırım ve Vergi Planlaması

- Uluslararası Vergi Danışmanlığı

- Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı

- Birleşme, Satın Alma, Bölünme, Tasfiye, ve Nevi Değişikliği Danışmanlığı

Mali Hukuk

 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

KURUMSALLAŞMA VE YÖNETİM

Şirketinizi geliştirmek, verim ve karlılığını yükseltmek, rekabetçi bir yapıya kavuştumak için herzaman yanınızdayız.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE TEMEL DEĞERLER 

Eşitlik ;

Şirket Yönetiminin tüm faaliyetlerinde, pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmasını ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini ifade eder.

Şeffaflık; 

Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç

 

DENETİM HİZMETLERİ

TTK ile Bağımsız Denetimde yeni dönem,

Denetçinizi Seçtiniz mi?

 

Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile Türkiye ekonomisinde yeni bir sayfa açıldı. TTK'nın getirdiği yeni iş yapış ortamı Şirketleri kurumsal yönetişim ilkelerini benimsemeye, şeffaflık, dürüstlük ilkelerine dayanan ve uluslararası standartlarda kuralları olan bir ticaret ortamında faaliyet gösterecek şekilde yeniden yapılanmaya

 

MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Mali Müşavirlik hizmeti, yasanın gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.
Muhasebe ve Mali Müşavirlik hizmetleri, bünyemizde uygulandığı gibi, firmalara  kısmen ya da tamamen dışarıdan da destek verilmektedir.
Muhasebe departmanlarının oluşturulması, teknolojik bilgi alt yapısının hazırlanması, personel seçimi, tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçları, teknik bilgisi, deneyimi ve profesyonel yetenekleri ile sizin her zaman yanınızda olan uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır.

Hizmetlerimiz